Ankieta dotycząca opłat
w Żłobkach Miejskich w Gliwicach

Szanowni Państwo,

planowana jest zmiana sposobu wyliczania opłat za pobyt dzieci w Żłobkach Miejskich. W dniach od 6 do 21 kwietnia w ramach konsultacji społecznych każdy zainteresowany gliwiczanin może zagłosować na jedną z dwóch propozycji.

Obecnie opłata w żłobku miejskim w Gliwicach jest liczona od godziny, a sposób jej naliczania jest skomplikowany. W miejsce obecnego wzoru wprowadzony ma być czytelniejszy wykaz stawek. Przewidziane jest wprowadzenie stałej opłaty miesięcznej, bez względu na liczbę nieobecności dziecka.

I propozycja - opłata jednakowa dla wszystkich
Wysokość opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich
300 zł niezależnie od dochodu

II propozycja - opłata zależna od dochodu w rodzinie
Wysokość opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich
150 zł dla dochodu netto na osobę w rodzinie do 1.100 zł
250 zł dla dochodu netto na osobę w rodzinie pow. 1.100 zł do 1.700 zł
400 zł dla dochodu netto na osobę w rodzinie pow. 1.700 zł

W każdym z wariantów rodzice dodatkowo płaciliby do 7 zł dziennie za wyżywienie. Tak jak dotąd, opłata za wyżywienie nie byłaby pobierana w przypadku nieobecności dziecka.

Kod Captcha - obok można odsłuchać zawartość Czytaj

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach

 1. Udział w głosowaniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych głosującego (art. 6.1.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
 2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
 3. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z planowaną zmianą naliczania opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Gliwicach , będących etapem w procesie przygotowania projektu uchwały Rady Miasta w Gliwicach w powyższym temacie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda.
 5. Dane osobowe w postaci adresu e-mail będą przechowywane tylko do czasu obliczenia liczby głosów a następnie zostaną bezpowrotnie usunięte.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
  1. zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  2. cofnąć zgodę na przetwarzanie danych; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
 7. Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłając korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 8. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pozyskane dane nie będą wykorzystywane w celu profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.